Even voorstellen..

Mijn naam is Rein Westerduin en in 2013 ben ik gestart met de psychologenpraktijk in Achterveld. De praktijk is gevestigd in gezondheidscentrum 'De Heelkom'. Naast mijn werkzaamheden binnen de praktijk, werk ik een aantal uren voor een Expertisecentrum (CCE), waar ik een adviserende rol heb in vastgelopen behandeltrajecten voor volwassenen en kinderen.

Hiervoor ben ik 20 jaar werkzaam geweest op Groot Emaus in Ermelo, een instelling voor kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en leerproblemen. 
 

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van complexe problematiek bij kinderen, jeugd en volwassenen. Hierbij heb ik expertise ontwikkeld op het gebied van psychodiagnostiek en diverse effectieve behandelingsmogelijkheden, zoals EMDR.


Tevens heb ik mij gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen, jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en hulpverlening bij multi-problem gezinnen.
 

Als psycholoog combineer ik een positieve en menselijke benadering met een deskundige en oplossingsgerichte aanpak van problemen.

Beroepskwalificaties:

  • GZ psycholoog NIP
  • Psycholoog Kinder & Jeugd
  • Orthopedagoog NVO
  • Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN erkende basis- en vervolgtraining) 
  • Lid LVVP
  • BIG geregistreerd, nummer 69916315625

 

  • AGB zorgverlenerscode: 94-013508
  • AGB praktijkcode: 94-060321