Psychologische hulp voor jongeren

 

 

Veel jongeren maken een periode door waarin ze niet lekker in hun vel zitten. Dit 'niet lekker in je vel zitten' kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Je kunt je somber voelen of veel piekeren, onzeker zijn of bang in contacten met leeftijdsgenoten.

Sommige jongeren trekken zich thuis en op school terug. Anderen gaan minder eten. Weer anderen reageren vaak driftig, boos of maken veel ruzie thuis en/of op school. Sommige jongeren hebben last van een sterke drang naar middelen en gebruiken (veel) meer dan ze zelf eigenlijk zouden willen.

Als jij je misschien herkent in één of meerdere dingen die je hierboven leest en je het idee hebt dat je er met hulp van je ouders/verzorgers of docenten/mentor niet uit komt, dan kan de psycholoog je vaak verder helpen.

Misschien vind je het lastig om toe te geven dat het niet lekker loopt en denk je er zelf wel uit te komen. Ik kan me dat goed voorstellen, het is niet eenvoudig om toe te geven dat er problemen zijn en het niet goed met je gaat. Maar.. wacht niet te lang met het vragen om hulp. Je zult merken dat je je er sterker door gaat voelen en weer grip op je leven krijgt!

Werkwijze

Ik luister naar jou en naar je ouders of verzorgers. Samen met jullie maak ik een plan waarmee jij geholpen kan worden. Meestal hebben we na het eerste gesprek al een idee hoe je verder geholpen kunt worden. Soms zijn er verdere onderzoeksgesprekken of testen nodig om samen tot een goed plan te komen.

Belangrijk is dat jij je kunt vinden in het behandelplan en dat je er helemaal achter staat. Je ouders/verzorgers zijn altijd betrokken bij de behandeling, maar de manier waarop, wordt met jou en je ouders/verzorgers overlegd.

Voorbeelden van problemen waarbij ik je kan helpen:

 • angst
 • trauma
 •  somberheid of depressiviteit
 • (faal)angst
 • sociale problemen
 • rouw
 • zelfcontroleverbetering (agressieregulatietraining)
 • werkhoudingsproblematiek, executieve functies-
 • sociale uitsluiting (pesten)
 • opvoedondersteuning (voor ouders)
 • assertiviteitsproblemen en problemen rondom het zelfbeeld
 • gedragsproblemen
 • omgang met ziekte, handicap
 • faseproblematiek (bijv. pubergedrag)


Heb je vragen? Overleg met je ouders/verzorgers en neem contact met mij op via email of telefoon, of meld je aan via het contactformulier. Dan kunnen we kijken hoe we jou verder kunnen helpen.