Tarieven en vergoedingen
psychologische hulp

 

Vergoeding voor behandeling van volwassenen vanuit de basisverzekering

 

Vergoeding van de psychologische zorg voor volwassenen valt onder de basisverzekering. De kosten vallen wel onder het eigen risico. Meer  over het eigen risico leest u hieronder.

 

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, met daarop vermeld dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. 

 

De rekening wordt aan het einde van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

 

"De rekening wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar            gedeclareerd, u  heeft er geen omkijken naar"

 

De praktijk heeft ook voor dit jaar contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Een overzicht hiervan vind u hier

 

 

Vergoeding voor behandelingen van kinderen

 

Bent u woonachtig in de regio Foodvalley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen) of in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest of Woudenberg) en heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, of een beschikking van de gemeente, dan wordt de behandeling van uw kind vergoed door uw gemeente.

 

 

 

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

 

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met een lichte, tot matig ernstige psychische stoornis. 

Op basis van de door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u (of uw kind) op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.

 • Onvolledig behandeltraject**          0- 120 minuten            tarief NZA  €228,04
 •  GB-GGZ kort                                      120 - 294 minuten            tarief NZA  €522,13
 •  GB-GGZ middel                                294 - 495 minuten            tarief NZA  €885,01
 •  GB-GGZ intensief                             495 - 750 minuten            tarief NZA  €1434,96                 

Afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar ontvangen wij een percentage van de NZA tarieven van uw zorgverzekeraar.

Binnen de duur van het gekozen behandeltraject  vallen uiteraard de consulten, maar ook: het opmaken van het behandelplan, de verslaglegging, de administratie, het overleg met huisarts, telefonisch- en emailcontact, consultatie van specialisten etc.

 

**Er zijn verschillende situaties waarbij de prestatie onvolledig behandeltraject toepasbaar is. Hieronder staan de vijf afsluitredenen:

 • Het vermoeden van een DSM-stoornis is niet bevestigd 
 • Het patiëntprofiel patiënt is te zwaar voor de generalistische basis-ggz (bij een behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd)
 • Er is sprake van voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar (bij een behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd)
 • Bij overlijden van de patiënt
 • Overig

Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-IV stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als 'onvolledig behandeltraject'. U kunt besluiten voor eigen rekening behandeld te worden.  Wilt u dit niet, dan wordt terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

 

 

Worden alle psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering?

 

Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is de vraag: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als deze problemen onderdeel zijn van een stoornis binnen de DSM-IV, dan vindt wel vergoeding plaats. Als tijdens de intake blijkt dat behandeling van uw klachten niet vergoed wordt door de verzekering, dan kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als onvolledig behandeltraject (2 sessies).

 

Voor diagnostiek geldt tevens dat er sprake dient te zijn van een zorgvraag. Zonder zorgvraag (=behandeling) dient u de kosten van diagnostisch onderzoek zelf te betalen, bijvoorbeeld indien u uw intelligentie onderzocht wilt hebben bij het vermoeden van hoogbegaafdheid.

 

Het is mogelijk dat bovengenoemde klachten wel vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Vraag uw verzekeraar naar de mogelijkheden.

Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekering.

Meer informatie over vergoedingen in de Basis GGZ vindt u hier.

 

 

Eigen risico 

Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar. Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Het eigen risico geldt per persoon. Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering (zoals tandartskosten) worden niet meegerekend in het eigen risico.

 

 U moet er rekening mee houden dat u dit wettelijk verplichte eigen risico bij een behandeling in de ggz al snel helemaal kwijt bent. Ook bij een kortdurende behandeling besteedt uw behandelaar namelijk relatief veel tijd aan extra handelingen, zoals het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd). Als u daarnaast een vrijwillig eigen risico hebt, zal dat ook aangesproken worden voordat u recht hebt op een vergoeding door de zorgverzekeraar.

"Heeft u een verhoogd eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar? Dan heeft dit ook consequenties voor de vergoeding."

 

 

 

Informatie voor cliënten die overstappen naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz

Bent u dit jaar overgestapt naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz (GB GGZ)? Dan kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Als uw vorige behandeling is gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar dezelfde behandeling bij een nieuwe zorgaanbieder niet vergoedt.  Voor meer informatie klikt u hier.

 

 

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek van 6 t/m 16 jaar wordt gedaan met de WISC-III-nl. Het kan onderdeel zijn van een diagnostisch onderzoek of behandeling. U kunt ook enkel een intelligentieonderzoek laten afnemen bij uw kind, dit onderzoek valt binnen de eerste lijn. Dit kan bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling zijn op de CITO score in groep 8, t.b.v. van een juiste schoolkeuze voor vervolgonderwijs. De kosten bedragen dan € 770,00  inclusief intake, onderzoekscontact van 2½ uur, toelichtend gesprek en onderzoeksrapport. 
 

 

 

Particuliere tarieven

Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing bedraagt:

 • Individueel consult:  114,41 euro (45 minuten contacttijd)

 • Dubbel consult: 228,82 euro (90 minuten contacttijd)

U ontvangt na iedere afzonderlijke sessie een factuur, met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.

 

 

Reiskostenvergoeding

Reiskosten per auto worden gedeclareerd met een bedrag van 30 eurocent per kilometer.

 

 

Annulering van uw afspraak

Een afspraak kunt u tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos annuleren, door te bellen naar telefoonnummer: 06-83327328. U kunt een boodschap inspreken op de voicemail, ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, worden in rekening gebracht. Let op: dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Psychologenpraktijk Westerduin vind u hier.