Informatie voor verwijzers

 

 

Opnamestop

Onze wachttijd is zodanig opgelopen door de vele aanmeldingen van de afgelopen weken dat we hebben besloten om geen nieuwe aanmeldingen meer aan te nemen. (8/3/2024). 

 

Bij een reguliere aanmelding kan uw cliënt zelf contact opnemen met de praktijk via het contactformulier, via de mail: info@psychologenpraktijkwesterduin.nl of telefonisch via nummer 06-83327328. 

 

Contact/overleg:

 

Voor overleg kunt u een mail sturen naar info@psychologenpraktijkwesterduin.nl, of bellen met 06-83327328. De assistente u dan zo snel mogelijk in contact met Rein Westerduin brengen.

 

Correspondentieadres:

Psychologenpraktijk Westerduin

t.a.v. Drs. R.T.  Westerduin

Walter van Amersfoortstraat 36

3791 AR  ACHTERVELD

of via zorgmail: psychologenpraktijkwesterduinachterveld@zorgmail.nl of 500075215@lms.lifeline.nl

 

Verwijzing kinderen tot 18 jaar

Kinderen uit de regio Foodvalley kunnen ook dit jaar weer naar ons doorverwezen worden. 

We hebben een contract en met de gemeenten uit REGIO FOODVALLEY (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal)

 

 

Wanneer doorverwijzen?

U kunt uw patiënten doorverwijzen naar Psychologenpraktijk Westerduin,  indien er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis die past is binnen de Generalistische Basis GGZ.

 

Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt de client vervolgens, op basis van diagnostiek, in aanmerking voor een behandeling kort (maximaal 5 sessies), een behandeling middel (maximaal 8 sessies) of een behandeling intensief (maximaal 12 sessies).

 

Als uit de intake of gedurende de behandeling blijkt dat de patiënt in een ander echelon beter op zijn plaats is, zullen wij de patiënt naar de huisarts terugverwijzen. 

 

Voorwaarden verwijsbrief Generalistische Basis GGZ

 

Een voorbeeld van een verwijsbrief vindt u hier. Dit formulier kunt u uitprinten en invullen, of gebruiken als handleiding bij het opmaken van uw eigen verwijsbrief.

 

Maakt u zelf een verwijsbrief op dan dient u in de verwijsbrief te vermelden dat:

  • het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-V.
  • dat u verwijst naar de generalistische basis-ggz

Tevens dient op de verwijzing vermeld te worden:

  • datum verwijzing,
  • naam en functie van de verwijzer,
  • AGB-code van de verwijzer,
  • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • gegevens van de patiënt (naw-gegevens en geboorte-datum).

Als deze gegevens ontbreken, zullen wij u om om een nieuwe verwijsbrief vragen.