Werkwijze en behandeling psychologische hulp

 

Psychologenpraktijk Westerduin wil kwaliteit leveren, en tijd en ruimte reserveren voor uw behandeltraject. Het kan zijn dat u, voordat u bij ons terecht kunt, eerst een aantal weken moet wachten, zodat we zeker weten dat we voldoende ruimte hebben om u goed te kunnen begeleiden.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor behandeling, wordt u op een wachtlijst geplaatst. U wordt geinformeerd over de wachttijd. Zodra er een nieuwe plek ontstaat nodigen wij u  uit voor een intakegesprek, waarna binnen 2 weken de behandeling kan starten.

 

Het is belangrijk dat u een verwijsbrief haalt bij de huisarts  waarin staat dat u bent verwezen naar de psycholoog. Vanaf januari 2014 zal de huisarts meestal al met u onderzoeken of er sprake van een diagnose op het gebied van de psychische klachten. Indien dit het geval is dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de psycholoog.

De psycholoog werkt samen met u, op een praktische manier, aan verlichting van uw klachten. De behandeling is kortdurend en oplossingsgericht, en sluit zoveel mogelijk aan bij uw hulpvraag.

In het algemeen is de opbouw van een behandeling als volgt:

Diagnostiek / onderzoek van de klachten

Ten eerste zal de psycholoog proberen om samen met u een duidelijk beeld te krijgen van de oorsprong van uw klachten.

Met name bij kinderen en jeugd kan het zinvol zijn om aanvullend diagnostisch onderzoek te verrichten om goed te bepalen wat er aan de hand is.

De onderzoeksfase wordt afgerond met het bepalen van het doel en de aanpak van behandeling. Er wordt een behandelplan opgemaakt.

Psycho-educatie

Bij psychologische problematiek is het belangrijk om goed geinformeerd te worden. Dit is helpend om uzelf of uw kind goed te begrijpen. Daarom is uitleg over de psychische klachten en symptomen vaak een belangrijke tweede stap in het behandelproces.

Behandeling

Ik werk oplossingsgericht waarbij ik met name princpes uit de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie op maat toepas.

Daarnaast gebruik ik veelvuldig EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. 

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

 Voor meer informatie over EMDR, klik hier.