Veelgestelde vragen

 

Heeft Psychologenpraktijk Westerduin een wachtlijst?

De wachttijd is 10/11 weken. Dit betekent dat u nu kunt bellen voor een afspraak voor het intakegesprek. Dit intakegesprek zal dan over genoemd aantal weken ingepland worden. Na het intakegesprek zal direct gestart worden met de behandeling.

Hoe lang duurt een zitting?

Een zitting duurt 45 minuten. Bij gezinstherapie kan het nodig zijn om dubbele zittingen te houden (= 90 minuten). In dat geval wordt het dubbele tarief gehanteerd.

Hoe lang duurt een behandeling?

De gemiddelde duur van een behandeling ligt tussen de 8 en 10 zittingen. Soms zijn enkele zittingen al voldoende; het kan ook voorkomen dat de aard van het probleem een langere behandeling vereist.

Wordt de behandeling vergoed?

Afhankelijk van het produkt waar u voor geindiceerd bent, krijgt u een bepaald aantal sessies vergoed door uw zorgverzekeraar:

 

• GB-GGZ kort              maximaal 294 minuten.*

• GB-GGZ middel        maximaal 495 minuten.*

• GB-GGZ intensief    maximaal 750 minuten.*

* 1 sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd (face to face) en 15 minuten administratietijd.

* binnen deze minuten vallen de consulten, maar ook: het opmaken van het behandelplan, de verslaglegging, de administratie, het overleg met huisarts, telefonisch contact, email contact, consultatie van specialisten etc.

 

Er is geen eigen bijdrage. De zorgverzekeraar verrekent onze kosten met uw eigen risico.

Voor meer informatie kunt u de pagina Tarieven en Vergoedingen raadplegen.

Op welke dagen is de praktijk geopend?

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag,  woensdag en vrijdag, van 8.00 uur tot 17.00 uur. 's Avonds is de praktijk gesloten. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

  • via de website; door het invullen van het contactformulier;
  • telefonisch, via nummer 06-83327328. Graag uw telefoonnummer en naam duidelijk inspreken, dan wordt u op werkdagen binnen 24 uur terug gebeld.
  • via de e-mail.

Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelding en Contact.

Wordt een eerste gesprek ook in rekening gebracht?

Deze eerste zitting maakt al onderdeel uit van de behandeling en wordt gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Wat gebeurt er met de besproken informatie?

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Tenzij u hier bij de intake geen toestemming voor geeft, wordt de huisarts of andere verwijzers op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd.

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat ik geen enkele informatie aan anderen mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf.

Crisis

Als wij niet direct bereikbaar zijn en u heeft onmiddellijk behoefte aan contact met een behandelaar, dan kunt u terecht bij uw eigen huisarts. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zo nodig kunnen zij de crisisdienst inschakelen.

Hoe kan ik het kwaliteitsstatuut van de praktijk inzien?

Klik op op deze link: kwaliteitsstatuut.

Klachten

Indien u een klacht heeft dan vind ik het prettig als u dit met mij bespreekt. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.