Psychologische hulp voor kinderen

 

Soms maak je je zorgen over je kind. Dat is iets wat iedere ouder zal herkennen.

Wanneer de zorgen aanhouden en je merkt dat je kind structureel niet lekker in zijn vel zit en het kind in het functioneren wordt belemmerd, dan is het goed om professionele hulp te zoeken. Wacht er niet te lang mee, en vraag op tijd om hulp.

We kunnen jou en je kind helpen!

Er kunnen verschillende redenen zijn om hulp in te schakelen:

 • stemmingsklachten, angstig, somber, verdrietig of eenzaam
 • gedragsproblemen
 • druk of impulsief gedrag
 • dwangklachten
 • sociale problemen
 • negatief zelfbeeld
 • slaapproblemen
 • zindelijkheidsproblematiek
 • traumaverwerking bijvoorbeeld na verkeersongeval, geweld, seksueel misbruik en pesten
 • rouw- en verliesverwerking
 • onbegrepen lichamelijke klachten (buikpijn/hoofdpijn)
 • intelligentieonderzoek bij kinderen van 6 t/m 16 jaar
 • vermoeden van AD(H)D
 • vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis

 

Indien een of meerdere punten herkenbaar zijn, neem dan contact op met je huisarts. De huisarts kan je met een verwijsbrief doorverwijzen naar onze praktijk.

Daarna kan je contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Uiteraard kan je ook contact opnemen wanneer je een andere vraag hebt.

Je kunt gebruik maken van het contactformulier. Maar je mag ook bellen of mailen met de praktijk.


Na een eerste inventarisatie komen we tot een advies over begeleiding of behandeling. Soms zal gekozen worden voor alleen begeleiding van de ouder(s). In andere gevallen zal de nadruk liggen op behandeling van het kind zelf.

Uitgangspunt zal steeds zijn dat de behandeling aansluit op het concrete probleem van ouders en kind en dat in een beperkt aantal consulten verbetering te bewerkstelligen valt. In sommige gevallen zal nader diagnostisch onderzoek en/of meer specialistische behandeling nodig zijn.

Soms is het wenselijk dat contact wordt gelegd met de school in het kader van de behandeling van het kind. Het kan gaan om inwinnen van informatie om de situatie van het kind beter in beeld te krijgen of er kan een adviesgesprek gevoerd worden met de leerkracht als afronding van de behandeling van het kind. Vooraf wordt altijd met de ouders besproken of zij hiermee instemmen.